Verbetering / vernieuwing Skatepark Zuidlaren

Verbetering / vernieuwing Skatepark Zuidlaren

Hierbij informeren wij u over de verbetering / vernieuwing van het skatepark aan “de Klencke”. Hiertoe hebben in 2016 een aantal skaters het initiatief genomen.

Het nieuwe skatepark krijgt een frisse uitstraling met nieuwe obstakels. De huidige asfaltvloer wordt vervangen door een betonnen vloer. Tevens zullen er zitelementen geplaatst worden om naar de skaters te kijken. Op deze manier ontstaat een ontmoetingsplek voor jong en oud om samen te komen, te bewegen en sociale contacten op te doen.

Na een handtekeningenactie, een statiegeldactie samen met de Coop en het werven van sponsorgeld het afgelopen jaar, starten dit voorjaar de werkzaamheden van de skatebaan. Dit gebeurt in afstemming met de gemeente Tynaarlo.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:
https://www.skateparkzuidlaren.nl
U kunt ons ook volgen op Instagram:
https://www.instagram.com/nieuweskatebaanzuidlaren/

Met vriendelijke groet,

Mees, Luc, Ben en Mink